EVLİDERE
Öz hattı köylerimizden olan Evlidere köyü ismini dere kenarına kurulmasından almıştır. 150 yıl önce kurulduğu tahmin edilen Evlidere daha evvel Gümüşyurt ve Ulusulu köyleriyle birlikte İspolos adında tek köy iken daha sonra ayrı ayrı muhtarlıklar olup ayrı köy hüviyeti kazanmışlardır.
           Artova ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Evlidere köyü Gümüşyurt, Ulusulu, Aktaş ve Gazipınarı köylerine komşu ve sınır olup arazileri bitişiktir. Orman kenarına kurulu olan köyün etrafı küçük tepelerle çevrilidir. Doğal yapı itibarıyla yeşil bir örtüye sahip olup, tarım için yeterli arazisi bulunmamaktadır.
           Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup buğday, arpa, fiğ, şeker pancarı, mercimek ve nohut gibi ürünler yetiştirilmekte, su yetersizliği nedeniyle kuru tarım yapılmaktadır. Köyün başlıca gelir kaynağı hayvancılık olup, küçükbaş hayvana göre büyükbaş hayvan daha da ağırlıktadır.
           Yazın kuruyan dereden başka akarsuyu olmayan Evlidere köyünün kuzeyinde Arpaçukuru ve Sarıpınar adıyla anılan yaylaları bulunmaktadır. Ne yazık ki İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere göç vermesi nedeniyle bu yaylaları kullanacak insan potansiyeli bulunmamakta ve yaylalar boş ve garip kalmaktadır. Kırk haneden oluşan köyde sürekli oturan hane sayısı yirmi altı olup diğerleri yaz aylarında gelerek köyü şenlendirmektedirler. Köyde daimi kalan hanelerde yaşayanlar da genellikle yaşlı insanlardır. Bu nedenle de 1947 yılında açılarak eğitim-öğretime başlayan okul öğrenci azlığı nedeniyle 2007 yılında kapatılmış olup birkaç öğrencisi Artova Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda okumaktadır.
           Evlidere köyündeki belli başlı sülaleler;
           Haytalar  sülalesi şu an Küsmez soyadını, İslamoğulları sülalesi Çıtak soyadını, Karayusuflar sülalesi Ağat ve Güleryüz soyadını taşımaktadırlar. Seferberlik döneminde Erzincan Refahiyeden gelen ve Kürtler olarak anılan sülale ise Yılmaz, Gülmez ve Kazmacı soyadlarını taşımaktadırlar.
           Köyün yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden doktor Duran GÜLERYÜZ Samsun’da göreve yapmaktadır.
            2008 yılı nüfus sayımına göre toplam 159 kişinin yaşadığı Evlidere köyünün Muhtarı Salih TATLI’dır.
GÜMÜŞYURT
  Öz hattı köylerimizdendir olan Gümüşyurt daha önce şu an bulunduğu Sivas-Samsun demiryolu kenarından bir buçuk kilometre  kadar yukarıda kurulu iken, meydana gelen heyelan sonucu buraya taşınmıştır. Heyelandan önce İspilos denilen o bölgede Evlidere ve Ulusulu ile birlikte bir muhtarlıktan oluşmaktaydı. İstanbul ve İzmir’e göç vermekte olup halkının büyük çoğunluğu bu illerde yaşamaktadırlar.
           Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, demiryolunun alt kısımlarında bulunan arazide sulu tarım yapılmakta olup şeker pancarı üretilir. Hatta bu köyümüzde şeker pancarı kantarı da bulunmaktadır. Çevre köylüler ürettikleri şeker pancarını bu kantarda tarttırdıktan sonra teslim ederler. Arazisi meyve üretimine elverişlidir. Uzmanlara göre özellikle bodur elma yetiştirmek için uygun bur arazi ve iklim yapısına sahiptir.
           Köyde Erbaş, Gölcük ve Ağat soyadını Kara Yusuflar sülalesi, Yalçın soyadını ise Kara Hüseyinler sülalesi kullanmaktadır. 
           Gümüşyurt köyü Ulusulu köyüne çok yakın olduğu için Ulusulu tren istasyonundan yüz metre kadar ilerisine yolun üstüne yapılan Ulusulu İlköğretim Okulu Gümüşyurt köyünün öğrencilerine de eğitim-öğretim vermektedir. İkinci kademe öğrencileri ise Artova Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda yatılı olarak kalmaktadırlar.
           2008 yılı nüfus sayımına göre toplam 167 kişinin yaşadığı Gümüşyurt köyünün  muhtarı Kasım ATAK''tır.
ULUSULU
Öz  hattı diye adlandırılan Zile yolu güzergahındaki köylerimizdendir. Artova’dan Zile’ye giderken 19 kilometre sonra solda yemyeşil ormanlarla kaplı bir tepenin eteğine kurulmuştur. Tren istasyonu Ulusulu olarak yazdığı için Ulusulu köyü  istasyonun bulunduğu yer olarak düşünülmektedir. Zile yolunun kenarında şeker pancarı kantarı ve petrol ofisinin bulunması buraya bir canlılık katmaktadır. Yolun hemen sağında voleybol ve basketbol sahası bulunan bahçesiyle dikkat çeken Ulusulu İlköğretim Okulu bir zamanlar ikinci kademesi bulunan ve Türkiye Kız Voleybol Takımı çıkarıp Türkiye birinciliği gibi dereceler kazanırken ne yazık ki öğrenci azlığı nedeniyle ikinci kademesi kapanırken birinci kademe öğrenci sayısının toplamı 24 öğrencidir ve bir sınıf öğretmeni görev yapmaktadır.
            Evlidere ve Gümüşyurt köyleri gibi İspilas denilen yerden buraya gelip yerleşenler tarafından kurulmuştur. Bol ve güzel su kaynaklarına sahip bulunması nedeniyle Ulusulu adını aldığı, yani ulu-ünlü suya sahip anlamında olduğu söylenmektedir. Buharlı trenlerin çalıştığı dönemlerde trenlerin su ihtiyacını karşıladığı  cendereye 35 santimetre çapındaki demir borudan gelen hat halen mevcut ve faal durumdadır. Hatta iki ay kadar önce yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan  dizel bir yük treni Ulusulu istasyonunda bu cenderenin vanası açılmak suretiyle kurtarılmıştır.
           Ulusulu’nun  Başeskioğulları sülalesi Özlü ve Tezcan soyadını, Küçükoğulları sülalesi  Türker, Demirtaş ve Gözütok soyadını, Taştanlar sülalesi Uzunoğlu soyadını, Mocuoğlu sülalesi Kıvılcım soyadını, Yunusoğlu sülalesi ise Gülbeniz soyadını kullanmaktadırlar.
           Köy halkının geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa bağlı olup, şeker pancarı ve meyve üretimine uygun bir arazi yapısı mevcuttur. Buna rağmen yine de büyük şehirlere göçten nasibini bu köyümüz de almış durumda olup 1970 yılında 322 olan köy nüfusu 2000 yılı sayımında 151, 2008 yılı nüfus sayımında ise 106 olarak kayıtlara geçmiştir.              
 
Ulusulu köyü muhtarı Kemal TAŞTAN’dır.